• Dnevni signali
  • Karmički izazov

    U utorak, 22. listopada, Mars u Vagi sudara se sa sjevernim Mjesečevim čvorom u Raku i južnim u Jarcu. Suočavamo se s neravnotežom, disharmonijom. Provjerite je li vam djelovanje usklađeno sa stvarnošću. Odnosi mogu biti nešto izazovniji, kako oni partnerski, tako i poslovni i obiteljski. Lakše ulazimo u sukobe. Jako je važno ne silovati zbivanja,…