N.Š.

Višeputno sam pročitala Vaše viđenje moje natalne karte i čitajući dokument imala sam osjećaj da je netko ispričao moj život u tako sitne detalje, koje možda jedino ja znam, a drugi ne.

Zahvalna sam na svemu napisano, jer puno stvari sam intuitivno osjećala, ali ih nisam mogla logički objasniti, a ovakvo napisano na papiru, dodatna su mi potvrda da smjer koji sam odabrala i kojim koračam je možda težak, ali dobar.